Stránky zveřejňují výstupy z národního hodnocení a poskytují související informační a datovou podporu

Novinky na webu

  • 2022 únor - Aplikace získala responzivní režim. Nyní lze web procházet i z telefonu.
  • 2021 listopad - Zveřejnění zpráv a dalších podkladů pro poslední národní hodnocení Modulem 2 (bibliometrie).
  • 2021 říjen - Zahájení výstavby sekce webu, která je určená pro výstupy hodnocení v Modulu 1 (vybrané výsledky).
  • 2021 červen - Zprovoznění neveřejné části webu pro podporu práce odborných panelů.

Aplikace M2 umožňuje pomocí filtrů rychle zobrazit a případně srovnávat jednotlivé obory či výzkumné organizace. Dovoluje flexibilní práci se zveřejněnými dokumenty, které jsou relativně rozsáhlé a tudíž méně vhodné pro účely komparací nebo získání rychlého přehledu. Pomocí aplikace lze zvolené výstupy stáhnout ve formě obrázků i ve formě tabulek obsahujících data z těchto obrázků.

Bibliometrické zprávy pro jednotlivé obory a výzkumné organizace jsou hlavním výstupem Modulu 2. V této sekci webu jsou k dispozici i souhrnné komentáře odborných panelů pro jednotlivé obory a oborové skupiny.

Podpůrná data a dokumenty obsahují další užitečné materiály, jakými jsou oborové převodníky, kompletní kvartilové škálování časopisů evidovaných Web of Science apod.

Postup výpočtů a konstrukce výstupů má za účel ozřejmit použité postupy v Modulu 2.

Často kladené otázky obsahuje komentáře k nejčastějším dotazům týkajících se Modulu 2, a které mají obecnější „netechnický“ charakter.

Neveřejná část pro panelisty je uzamčená sekce webu sloužící jako podpora při práci odborných panelů.