Objemy produkce ve WoS v mezinárodním srovnání zobrazují grafy za jednotlivé obory publikační objemy článků (articles) ve WoS za léta 2015 – 2020.