Legenda – druh výsledků
A
- Audiovizuální tvorba
B
- Odborná kniha
C
- Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
D
- Stať ve sborníku
E
- Uspořádání (zorganizování) výstavy (Enekrit), uspořádání (zorganizování) výstavy s kritickým katalogem (Ekrit)
F
- Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G
- Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
H
- Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
J
- Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
M
- Uspořádání (zorganizování) konference
N
- Metodiky (metodiky schválené příslušným orgánem státní správy; metodiky certifikované oprávněným orgánem; metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem), léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
O
- Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
P
- Patent
R
- Software
S
- Specializovaná veřejná databáze (Sdb)
V
- Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva
W
- Uspořádání (zorganizování) workshopu
Z
- Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno