Podpůrná data a dokumenty

M17+ je strukturovaná podle klasifikace OECD-FORDs. Oborové převodníky na tuto klasifikaci pro Web of Science Categories a pro All Science Journal Classification (Scopus) jsou zde:

V přílohách zpráv jsou zveřejněny pro každý obor hraniční hodnoty horního decilu a kvartilů a dále seznam časopisů včetně jejich zaklasifikování do sledovaných pásem. Zde jsou tyto jednotlivé přílohy sloučeny v jednom dokumentu.

Pásmové zatřídění časopisů a hraniční hodnoty pásem pro hlavní výstupy:

Pásmové zatřídění časopisů a hraniční hodnoty pásem pro doplňkové výstupy:

Datové sady pro jednotlivé grafy a tabulky oborových analýz: