Výběr hodnocení v aplikaci M2

Hodnocení oborů

Web of Science - obory podle klasifikace FORD
Web of Science - obory podle klasifikace WoS Categories
Scopus - doplňkové hodnocení pro oborové skupiny 2 (technické obory), 4 (zemědělské obory), 5 (společenské obory) a 6 (humanitní obory)

Hodnocení výzkumných organizací

Web of Science - obory podle klasifikace FORD
Scopus - doplňkové hodnocení pro oborové skupiny 2 (technické obory), 4 (zemědělské obory), 5 (společenské obory) a 6 (humanitní obory)